MESA III: LA TB EN LAS ARTES Y EN LA VIDA CORRIENTE

Pere J. Cardona1, Laura Gavaldà2

1Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. Badalona.
2Servei de Prevenció i Control de la Tuberculosi i Programes Específics. Agència de Salut Pública de
Catalunya. Barcelona.