Mesa II: Brotes epidémicos

Moderadores: Fernando Alcaide1, Joan P. Millet2

1Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 
2ASPB. Barcelona.