Conferencia de Clausura: la TB y los medios de comunicación

Presentación: Dolors Aixalà

Periodista. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Generalitat de Catalunya. Barcelona.