Mesa III. Cooperación internacional

Moderadores: Oriol Ramís1, Jaume Ollé2

1EPIRUS Consultoria Serveis Sanitaris. Barcelona.
2Serveis Clínics. Barcelona.