Mesa VI. Estudios en curso

Moderadores: Andrés Marco1, Joan P. Millet2

1Programa VIH /sida y hepatitis víricas. EAPP Model. ICS. Barcelona.
2Agència de Salut Pública de Barcelona. Serveis Clínics. Barcelona.