Mesa I. Estudios en curso

Moderadores: Àngels Orcau1, Virginia Pomar2

1Servei d’Epidemiologia. Agència de Salut Pública de Barcelona. Barcelona.
2Unitat de Malalties Infeccioses. Servei de Medicina Interna. Hospital de Sant Pau. Barcelona.