Las enfermedades de declaración obligatoria en tiempos de la COVID-19

Notifiable Diseases during the COVID-19 pandemic

Jacobo Mendioroz1,2, Mireia Jané3,4,5

1Direcció i coordinació de la resposta a la COVID-19. Departament de Salut. 2Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Agencia de Salut Pública de Catalunya. 3Sub-direcció Regional de Salut Pública a Barcelona. Agencia de Salut Pública de Catalunya. 4CIBER de Epidemiología y Salud Pública, Instituto de Salud Carlos III. 5Universidad de Barcelona

Jacobo Mendioroz Peña
E-mail: jmendioroz@gencat.cat