MESA: Impacto de la COVID-19 en la TB

Moderadores: Àngels Orcau1, Andrés Marco2

1Agència de Salut Pública de Barcelona. Barcelona. 2Médico de Familia. Programa de Salud Penitenciaria. Institut Català de la Salut. Barcelona. CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Madrid.