Mesa III. Impacto de la COVID en la tuberculosis

Moderadores: Irene Barrabeig1, Joan Pau Millet

1Servei de Vigilància Epidemiològica Barcelona Sud de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. L’Hospitalet de Llobregat.
2Agència de Salut Pública de Barcelona. Co-dirección médica de Serveis Clinics. Barcelona.