MESA II. Epidemiología de la COVID

Andrés Marco1, Joaquín López-Contreras2

1Programa de Salud Penitenciaria. Institut Català de la Salut. Barcelona. 
2Infectólogo. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.